Giấy Decal  3 Tem (Giấy Decal số 1 trên Thế Giới về chất lượng và độ keo bám).

Khổ giấy : 110 mm x 50m

Khổ tem : 35mm x 22mm x 3 tem / Tùy chọn